Find by tag

Yangu yamira

Murume nemukadzi vakasangana pasina mumwe munhu zvake. Murume ave kupfuura asina kumbotaura chinhu nemukadzi uyu, zvakashamisa mukadzi kuti chirudzii.

Mukadzi akati hazviite kuti murume apfuure asina kumbotaura neni. akati regai ndimutaudze ini Akati: "Nhai mukwasha ko dzimbori nguvaiko?"
Murume, sezvo watch yanga isisa shande akangoti, "A a a
amai yangu yamira". Mukadzi uya kwavekuti zvakanakai mukwasha.

Vave kuparadzana murumewo kwave kuti : "Ko imi amai munobva kupi?" 
Mukadzi kwave kungoti: "Aa kwangu kwaZvimba mukwasha"

Get nyambo in your inbox!