Find by tag

Tinokuya dovi

Mughetto vanhu vanonyora paghedhi pavo kuti, "TINOKUYA DOVI" hamuna kuenda kuchikoro.......
Munofanira kunyora kuti "TINOKUYA NZUNGU KUSVIKA DZADOVI"
ndoshona chaiyo, munogokuya dovi kuti zviite sei......

Get nyambo in your inbox!