Find by tag

Nha

Nhamo na Welly vaidzidza vese mu class imwe. Nhamo aigona chikoro zvekuti bhe! Asi Welly waiva dofo ramakoko, zvekuti aitopona nekukopa Nhamo. Saka Nhamo aka chema chema kuti
shaa usakope zvese nezita unochinja woisawo rako.
Mangwana acho vakabva vapihwa bvunzo reshona raisanganisira tsumo,hoyo Welly avakuti pese pakanzi Nhamo iye kwaakunyora Welly. 

Hedzo tsumo dzaakanyorwa naWelly ,
  1. Welly yemumwe hairambirwi sadza .
  2. Rugare tange Welly 
  3. Kuseka Welly kunge rugare 
  4. Welly iWelly zvayo amai havaroodzwe
  5. Welly neman'a hazvisiyani
  6. iWelly yefodya kuti uku yakarumwa uku inotsva

Get nyambo in your inbox!