Find by tag

6 Reasons Dzakanakira Doro Kudarika Mukadzi

6 Reasons Dzakanakira Doro Kudarika Mukadzi

  1. ukatenga doro unokwanisa kudaidza hama neshamwari kuti huyai tinwe doro randatenga asi pane madzimai panonetsa hapadaidzanwe kunyange munin'ina wako chaiye;
  2. ukatengadoro unovhura wega hakuna munhu anozofamba achitaura kuti doro rina Banda ndini ndakarivhura mukadzi wako unonzwa mumwe achiti takabvaneko
  3. ukatenga doro kana risingaite unokwanisa kurichinja wopihwa rimwe bt kana ari mukadzi ma1;
  4. doro rakafanana harina kuti ndere kunzvimbo ipi asi unonzwa vamwe vachiti machawa akapenga;
  5. doro unorinwa kubva musi wa 1january kusvika musiwa 31 december bt mukadzi rimwe zuva anenge akaneta mamwe mazuva anenge ariku.........
  6. pagaro pedoro pakanyorwa kuti alcohol may be harzadas to health unonwa uchitoziva kuti ndinofa bt pagaro remadzimai hapana kunyorwa unotozo yeuka wakufa

Get nyambo in your inbox!