Find by tag

Shoko rekuti Gonyeti rakabvepi?

Ko shoko rekuti "Gonyeti", Sekuru vako vainzwa murungu wavo achibvunza nechirungu kuti "Has the lorry GONE YET" vakafunga kuti lorry ndiyo yainzi GONYETI. 

Get nyambo in your inbox!