Find by tag

Glass Shoe yangu yatsemuka!

Kamwe kakomana kakanga kanemusikanzwa kakatenga glass shoe yaigara ichi
penya. Saka kaipota kachinoisa tsoka pasi, pakati pemakumbo evasikana
vakapfeka maskirts koudza musikana kuti akapfeka brugwa rerudzii. Wainzwa
koti, Mary nhasi wakapfeka green, Tariro wakapfeka red.

One day akaita mistake ndokusangana nekasikana kasina kupfeka brugwa.
Mukomana akachema iyeye " Maiweeeee bhutsu yangu yatsemuka"

Ranga rawira kuseri kwe durawall

Amai Jeni vawacha hembe dzavo vaisa padurawall. Pakunotora manheru bhurukwa ravo ranga radonhera panext door kuseri kwedura wall. Ko vanozivei!

Vabva kubasa baba vepanext door vomemawo musha wavo manheru aya. Aa vabva vadhumana nebhurukwa. Vanodana kamwana kavo vobvunza kuti raive raani. " Mai Jeni" mwana anodaira. "Chienda unovapa"

Pakusvika kwamai Jeni kamwana kanosvikoona baba Jeni. " Hanzi nababa bhurukwa ramai Jeni iri..."

Fata achibatsira gungano rake

Umwe mwana kumusha akagara pasi muchechi asina bhurukwa fata vaka zviona vakati: "mwana, kana chechi yapera undione."

Mwana akaenda kunovaona zvikanzi nafata "Tora $10 utenge mabhurukwa wanzwa!"

Mwana akafara, amai vacho vakazviona then next weekend vakaendawo vasina bhurukwa ndo kunogara pa front row vaka shadabura. Zvikanzi na fata "amai mundione , kana chechi yapera".

Amai vakaona fata ndokubva fata ati, "Amai oyi 2rand mutenge razor"

huya tiverenge mari

Murume: Huya kuno
Mukadzi: Kunei
Murume: ita zvandataura bvisa bhurugwa
Mukadzi: Ndabvisa
Murume: Chiuya pano pamubhedha
Mukadzi: Ndauya
Murume: Chindibatsirawo kuwerenga mari
Mukadzi: Saka bhurungwa rangu ndabvisirei
Murume: Ungazondibira mari yangu uchiisa mubhurugwa

Kutemhera vamwe mango mumuti

Hubby: ko zvawanga usingadaire phone wanga uchiitei?         
Wife: ndanga ndiri mumuti ndichitemera shamwari dzenyu dzekubasa mango
Hubby: aaaaaah!! ivo vanga vari pai?
Wife: vari pasi vachinhonga.
Hubby: iwe aah shit dai usina kukwira hauone kuti vanga vachida kukuonerera brugwa rako here?
Wife: ndazviziva ndosaka ndaribvisa brugwa racho ndatokwira ndisina.

Masasi ekupenga - mabhurugwa achinja

Zvakaoma,kare taibisa bhurugwaremusikana kuti tione magaro manje ikozvino takubisa magaro kuti tione bhurugwa.

Musi wandaka kangamwa bhurugwa tichienda ku svondo

Waiva musi wesvondo apo taigadzirira kuenda kuchurch.Ndakazonzwa mbuya vakusheedzera kuti Gire chibuda tiende, Apa kana kugeza ndakange ndisina,Ndakazofunga kuti ndaizopfura ndichigeza pachirwizi chaive pedyo nemusha.Ndakati sezvo brugwa rangu rainhuwa weti regai ndiriwache rofamba richioma.Takati tichisvika pamusuwo wechurch ndokuona simon achimhanya akananga kwandiri achidana zita rangu ,sezvo aive ane nguva achindipfimba ndakati arikuda kutaura nyaya yake ndokutizira muchurch.Ndakashamisika vanhu vese vachindicheuka vachiseka ndikati hameno, ndakazoti tati garei ndokuzouya usher pandiri zvikanzi "Sisi bvisai brugwa riri mumusoro."

Ndakange ndakanganwa kuti paye patakageza ndakariisa mumusoro kuti rifambe richioma

Muroora akaresva kugara pana tezvara

Tezvara vachiona muroora akaresva kugara.
Tezvara vairodza banga ukuwo muroora akagara pachair achifurura mashizha emunhanga.
Tezvara pavakaona muroora akashaisha kugara,vakabva vaimba havo vachiti:"gara mushe Shedia muroora,gara mushe Shediaaa."
Muroora paakaona kuti ndiye ayiyimbwa, akabva atangawo kuimba achiti: "hotti property, nyatsocheka masettings, takangodaro, takazvarwa takangodaro, hatirege kuita hunhu hweghetto."

Get nyambo in your inbox!