Find by tag

Haisati yava nemu namato

Hanzi Mfundisi akanzi huyai mundinamatirewo nemurwere. Paakasvika achida kunamata akavhunza kuti munonzwei, zvikanzi Ebola . Mfundisi akabva abuda achifambisa achiti haisati yavanomunamato wayo.

Mwari vano davira minamato

Pengai kubva ari mudiki aiita munamato kuna Mwari:

 'Ishe wangu ndikakura ndichada kugara ndiri mumota hombe, ndichifamba nevakadzi vakawanda vakachena ini ndiine zibag rakazara mari.

Mwari haana kumurasisa. Akanzwa minamato yake. Izvozvi ndi conductor mubhazi ra Munhenzva.

Munamato wa dread

Munamato waDredhi:
Almight jah in the heaven pihwai sando dzenyu mdhara bcoz munotispakira mazhets ese tipeiwo mhasuru dzemweya kuti satani asatiuraire bhasikoro,anofanira kuziva kuti hamuite hamuite paanozocheka masettings anofanira kushaya kuti zvinhu zvacho zvirikumbofambasei tokusimbisai bigtym mdara god tobatana later muzita remudhon wenyu jesu ndasasa.
Amen

Munamato wekuvhara Gore ra 2015

Munamato wekuvhara Gore

Mwari Baba tinokutendai nekuchengeta mwana wenyu arikuverenga izvi. Chimutungamirai muna 2016 pasina chinomutambudza. Baba ndinokumbira mwana uyu mugore ra2016 kuti:

 1. Ngaasiyewo kunwa majolly juice azive kunewo 100% fruit juice
 2. Asaite tea yekupisira asi azivewo ricoffy
 3. Muvharirei nzira yekumupedzanhamo (bhero) azivewo kuti kwaEdgars neJet kune mbatya
 4. Mota yake ngaisevhiswewo kuAmtec, Croco or Toyota Baba kwete pasi pemuti
 5. Muziviseiwo kunaka kwemameat balls, beef,chicken, bream nekuti machunks haisi nyama uye beans handiwo wega usawi
 6. Ndakumbira baba muradzikeiwo pafantasi yemubhedha arote hope dzeumambo kwete pabonde
 7. Ngaazive Baba mabasa emba imwe naimwe (bedroom, kitchen, dining,lounge) kwete kuti arare mukitchen kunge cup
 8. Muwaniseiwo 5 rand yekugara paseat ye kombi kwete kujairira kugara pakadoma
 9. Murairidzeiwo nzira yekuchechi baba kwete yekumakuhwa
 10. Nonewo musuwo wekwaSpar, Ok kwete kumashop emaChina kana maNigeria.
 11. Ndinokumbirisa baba dzosaiwo zviuno zvevanakomana wechidiki panzvimbo kwete kuti bhurukwa rosungirwa kumabvi.
 12. Neiwaya Baba zita renyu rigokudzwa nekasingaperi asizve
 13. Chiitaiwo kuti azive kunaka kwekuverenga mabook kwete kuswerera iyoyi Watsapp zvaarikuita. 

munamato wemwana anokara

Munamato wemwana anokara: 
Mwari komborerai mai vangu vabike zvinonaka muvabvise mweya wakaipa wekundipakurira 1piece necup yemuto tumirai ngirozi yenyu yetsitsi nemakaro vandiramwire poto yese yehuku ishe dzingai vavengi vangu vanouya panguva dzekudya Amen.

ndinamatireiwo - journey mercies

Hama dzangu ndinamatireiwo,  things are not looking gud for me.  Handizivi kuti kwandiri kuda kuenda ndodzoka ndiri mupenyu here nekuti kwakaona. Kuti ndirege kuenda hazviiti coz it's a must.  Namatai pliz ndidzoke nyama nemweya zviripamwechete.  Ndiri kudemba kuti dai ndisina hangu kuzvarwa nekuti hupenyu hwazondiomera nhasi.  Hameno ndikadzoka ndiri mupenyu,  ndirikuenda kunogeza.

Kugeza ndinenge ndichitoda asi nguva zhinji inopera ndichinamata....zviri nani kuchena moyo pane kuchena muviri 

Get nyambo in your inbox!