Find by tag

Dzimba Dzakaoma!

Dzimba dzakaoma vakomana.Ndakazviwanira zvangu babie rangu raive steady ndikati regai ndiroore hangu.Takabva taita kamwana kwedu.Sezvo mari yainetsa mukadzi akati otsvaga basa tibatsirane.Pasina nguva ndakanzwa mukadzi oti awana basa pane imwe lodge.Zvakadaro takabva tatama kubva pamba yevabereki tave kuno lodger kweduwo sezvo mari yakanga yave kubatana manje.Problem yakazouya pandakati regai ndirovere chipikiri chekuisa picture frame.Aaa ndakatambura coz madziro ainge akaoma iwayo.Ndipo pandakaona kuti Dzimba dzakaoma.

Dzimba dzakaoma vakomana

Dzimba dzakaoma vakomana! Ndakazviwanira zvangu babie rangu raive steady ndikati regai ndiroore hangu.

Takabva taita kamwana kedu. Sezvo mari yainetsa mukadzi akati otsvaga basa tibatsirane. Pasina nguva ndakanzwa mukadzi oti awana basa pane imwe lodge. 

Zvakadaro takabva tatama kubva pamba yevabereki tave kuno lodger kweduwo sezvo mari yakanga yave kubatana manje.

Problem yakazouya pandakati regai ndirovere chipikiri chekuisa picture frame.Aaa ndakatambura coz madziro ainge akaoma iwayo.Ndipo pandakaona kuti Dzimba dzakaoma. 

Ndinga dai ndabuda mujere nhasi

Mukadzi akapinda mukitchen ndokuona murume akagara pachair akatarisa pacalendar misodzi ichierera. zvikanzi: 
Mukadzi: "Ko chii nhai sweety?"
Murume: "Uchiri kuziva here tichiri mkomana nemusikana paya patakabatwa nababa vako, pavakanditi ndisarudze pakati pekukuroora kana kuti ndiende kujeri kwe10years.?"
Mukadzi: "Hoo, ehe ndapaziva. Ko mazvifunga sei izvozvo?"
Murume: "Ndiri kudemba kuti dai ndakangoshingirira, ndingadai ndabuda mujeri nhasi."

Mai Chisamba - Kujairira basa kwakaoma

Mai Chisamba vachitaura nemurume wavo:

Hubby:  My love, I love you with all my heart!

Mai Chisamba: Eheee ndizvozvo varoverei maoko. Mafungiro avowo!!!

Muenzi achi kumbira pokuvata

Muenzi akakumbira pokurara, before the parents could reply kamwana ndokutiā€˜:
"Pano pakazara hapana pokurara baba chaivo vanotorara pamusoro pamhamha"

Get nyambo in your inbox!