Find by tag

Blaz asinga tendi

Hanzi panga pane boyz dzairova hadzo lager paweekend so mumwe mufellow wavo aingonwiswa iye anga asina chibhanzi. Vakabvira Friday kunwa kusvika Sunday monazi,so they decided kuti vanosiya muface kuden kwake,apo muface asingagone kana kumira. Boyz dzakaburuka naye ndobva asiyiwa muden,muface ndobva adaidzira kuti "boyz muri rough muri kundiscratcher"

Light rino pfuta rega

Mumwe muface aiwanzosvika paden akavharwa nekwibu (gas) every day, saka aiti
pese paaibuda achivhaya kutoyazi light raibva rangobaka rega, saka izvi
zkakaitika kwemazuva achibva ati regai ndimbosasa magen'a epaden, achibva aona
vanhu vatoshatitrwa zvikanzi,"saka ndiwe urikuitira weti mufridge nhai?"

Unoda kuuraiyisa mhuri yese

Mumwe muface aibva kunorova mbanje achibva awsvika paden ndokuwana gezha yapopa
kubva kurifazi, achibva akena muddenazi ndokubva ati manheru baba maswera sei?,
ngezha ndokudavira, achibva apinda mubedroom make kuti ambonoviga mbanje dzanga
dzasara, adzoka musitting room manga mune ngezha achibva ati manheru maswera
sei?, achibva apfuurira kuenda kukitchen ndokutora sadza rake achibva asvikogara
ndokubva ati manheru maswera sei?, apa ngezha yaiva yamutarisa nepamusoro
penewspaper yayaiverenga, dzichibva dzarova skero, dzapedza ndobva dzanodzosera
maplates kukichini achibva asvikoti manheru baba maswera sei?, apa ngezha haina
kupindura, achibva agara pasofa, kamunin'ina kake kachibva kauya kuseri kwesofa
kachiti vha -aamumu vhaaaamu, yava 20, vhaaaamu yava mu50, kachiramba
kachingodaro kusvika kava mu180, a-aah blaz vembanje vachibva vasimuka
ndokuvhara nembama hanzi iwe inotibheutsa unoda kuuraiyisa mhuri yese.

Vanhu veku church vane nharo!

Umwe mudhara akabva kubhawa akadhakwa ndokubva ati kumukadzi ndipeiyiwo bhabheri mukadzi ndokuita saizvozvo. Mudhara ndokuvhura munaMatthew achibva ati yaah vanhu vane nharo mangwana kana moenda kuchurch musandisiye. Ava mangwana akabatana nemukadzi vavekusvika pano pesana nzira yekubhawa nekuchurch akatora bible akananga kubhawa zvikanzi ndoda kunopedza nharo ndakavaudza kuti pakati matthew pana double T

Ndabika zvamuno farira

Wife : dady kasikai kuuya kumba nhasi ndabika zvamunofarira chaizvo. 
Husband : wakatanga riinhi kugona kubika LION LAGER.

Vano tiitira zvakanaka kwazvoo

Mumwe mudzimai had a screensaver paphone yapastor wekuchurch kwavo. The husband was not happy and told her to remove the screensaver. Madam vakaramba arguing kuti
ndivo pastor vedu and vanotiitira zvakanaka.

The next day the husband came ane screensaver yemumwe musikana paphone pake and the wife asked ko ndiani uyu.  The man responded:

"Paya pamunenge muchiitirwa zvakanaka napastor ava ndivo vanenge vachitiitirawo zvakanaka. Ndivo barlady vekwatinomwira. Vanotiitira zvakanaka kwazvo."

Ndiyani aisa wivhi mu bhegi mangu

Bofu rakagara mubhazi ndokubva ragara paseat rikaisa mwana waro pamakumbo,bag paseat saka mubhazi makapinda chidhakwa ndokubva chabvisa bag chikagara ndokubatwa nehope. Bofu pane zvarakanga roda kutora mubag rikatsvangadzira ndobva ravhura zipi yebhurugwa rechidhakwa rikapinza ruoko. Rikatanga kupopota ndiani aisa mabanana, matomatoes ne wivhi mubag mangu.

Get nyambo in your inbox!