Find by tag

Ndapfinyira mubhutsu

Ku creche kwandinoshanda kunekamwana kainzi Vicky. 👼Ende kari cute futi kari sweet.

Nezuro toda kuchaisa ndakakawana kachifirira kupfeka maboots ako.
👢

Ndakasvika ndokukabatsira. Veduwe raiva basa maBoots aiita semadiki nemaSize 2 chaiwo. Ndakaita 5minutes chaidzo. Ndapedza ndoti rega ndiende zvikanzi naVicky,'Teacher' mandipfekedza banana.
🍌'nditarisewo ndione zveshuwa ndapfekedza mwana banana. 😱

Hapaya pakunobvisa maboots aya. Dzakaita 3minutes dzekukurura bhutsu chete. Ndakazokunda ndokukapfekedza zvakanaka - zvenharo zviya zvekutanga zvakare,,,
Ndapedza ndonzwa koti zve,'Teacher ', maboots aya haasi angu!'

Ndakamerera nehasha asi semunhu anoshanda nevana ndakaita moyo murefu ndokukakumura maboots aye. Ndapedza ndikabvunza kuti ko ako aripi nhai Vicky. Zvikanzi, angu maboots asara kumba. Aya ndakaasiirwa nesister yangu, ndamapfekedzwa namama.

Ndaka bvunda nehasha. Asi basa rangu ndinoita nemazvo. Takapfekedzana maboots aye zvekare. Ndapedza zvikanzi na Vicky,' ko masocks acho?'

Apa ndakashaya kuti ndoseka here kana kuchema.
😡

Zvinyoronyoro ndakabvunza kuti ko masocks acho arikupi. Shasha ndokutanga kuseka zvayo "yakanditarisa zvikanzi,'
'NDAMAPFINYIRA MUKATI MEMABOOTS ANGU!'

Get nyambo in your inbox!