Find by tag

Zesa ne Zinwa

Zesa & zinwa dai vari vana vangu ndaiiendesa ku children's home vana vepi vanouya mumba nguva yavanoda

mama vabuda neka radio

Husband : Babes uripi ?
Wife : Im home 
Husband : Kunyepa ita on radio
Wife : Radio on shhhhhh
Next day the same thing until one day Zesa raenda murume ndokuti let me surprise my wife wanikwe kumba kune mwana ari ega.
Baba : Iwe amai varipi
Mwana : Hameno vangobuda vakabata ka radio makuseni

Advantages enhamo dzedu mu Zimbabwe

Advantages enhamo dzedu muZIM:
Umwe mukadzi akabata murume wake aine small house. Akatsamwa akaenda kumba kumba ndokusvikogadzika poto yake yemafuta pastove afunga zvekudira murume mafuta anopisa. Akagara hake achimirira murume kuti auye mafuta achisanopisa. Murume achingopinda mukadzi akabva angoti poto iya bidzu ndokudira murume wake. Murume akashaya kuti ko mukadzi akuita sei. Mukadzi ndipo paakazoona kuti kwanga kusina magetsi....

Flag ye Zimbabwe

Teacher: ko black colour iri paflag yedu yeZimbabwe yakamirirei?
Mwana: Load shedding

Wasu mumazuvano ekushusha kwemagetsi

Nenyaya yekunetsa kwemagetsi iyi, manje manje kumakomoyo (kwana wasu) kuchatanga kuita vana vanemazita akafanana neawa:
1. Darkness Phiri
2. Blackout Tembo
3. Pitch-black Mwanza
4. Matches Banda
5. Candle Ngoma
6. Generator Mbewe
7. Paraffine Soko
8. kilowatt phiri
9. Gasstove Tembo
10. Kariba Dam mkandawire
11. Low water Zulu
12. Bulb Daka
13. Energy Saving phiri
14. Low Voltage Sakala
15. Switch Tembo
16. Off Zimba
17. On Mbewe
18. Malasha Lungu
19. Mbaula Phiri
20. Lamp zulu

Kuroora mazuvano ekushaika kwemagetsi

Nekunetsa kwaita ZESA .....Ukaroora gore rino unonzi toda 6masolar ehumai 5 ma generator anotsika,vhuramuromo 20litres diesel

Zesa ne Eskom

Eskom : Magetsi anoita achienda
Zesa: Magetsi anoita achiuya! Saka dont say magetsi arikuenda because anotofanira kunge asiko

Zhing zhong - magetsi adzoka

Mumwe muChina ava namakore gumi achigara muZimbabwe akabvunzwa kuti wava kugona Shona here iye akati ndo kiya kiya.
Akabva anzo tiudzewo Shona yawava kugona achibva ati: " yeeeeee magetsi azhoka"!!!

Zvinhu zvisingachataurwi nemazita muZimbabwe

Zvinhu zvisingachataurwi nemazita muZimbabwe:

  • Aenda - Magetsi
  • Adzoka - Magetsi
  • Haisi kubuda - Mvura
  • irikunetsa - Network
  • Yarohwa futi - Chelsea
  • Adonha futi - Mugabe

Magetsi anouya taka rara wani

Unotonzwa vakuru vachiti hakuna chinouya wakarara. 
Ko magetsi arikuuya takarara wani?

Nguva yekutenda pa Radio Zimbabwe

Radio Zimbabwe. Nguva yekutenda. 

D.J - Hello paRadio Zimbabwe.
Caller - Hello. Ndirikuda kutendawo. 
D.J - Taurai henyu nyaya yenyu. 
Caller - Ndawanikidzwa namadam ndiine girlfriend inogara musame line nesu. Vabva vamhanya kumba kwakunoisa 2l yecooking oil pastove. Ndichingopinda padoor vabva vandidira poto yese yemafuta, wanike Handina kutsva. Madam vabva varangarira kuti hakuna magetsi. Saka ndoda kungotendawo VEZESA nebasa ravo guru ravari kuita rekudzima magetsi. Rambai makadaro.

Kariba yakazo zara here

Ko paya painetsa magetsi zvainzi Kariba Dam mvura hakuna? 
Ko apa magetsi haachanetsa wani saka kureva kuti rakazara? 
Mubvunzo wangu ndewekuti dam iri rakazadzwa nezuva here?

Get nyambo in your inbox!