Find by tag

Chinesse Lessons

Sezvo maChina awanda mu Zim, tava kuitisa ma lesson echi China.

 • That's not right: Sum Ting Wong
 • Are you harboring a fugitive?: Hu Yu Hai Ding?
 • See me ASAP: Kum Hia Nao
 • Stupid Man: Dum Gai
 • Small Horse: Tai Ni Po Ni
 • Did you go to the beach?: Wai Yu So Tan?
 • I bumped into a coffee table: Ai Bang Mai Ni
 • I think you need a face lift: Chin Tu Fat
 • It's very dark in here: Wai So Dim?
 • I thought you were on a diet: Mun Ching?
 • This is a tow away zone: No Pah King
 • You are not very bright: Yu So Dum
 • I got this for free: Ai No Pei
 • Please stay a while longer: Wai Go Nao?
 • Stay out of sight: Lei Lo
 • He's cleaning his automobile: Wa Shing Ka
 • Your body odor is offensive: Yu Stin Ki Pu

Dai kwakatanga kusikwa maChina

Dai mwari vakatanga kusika rudzi rwemaCHINA, chivi chekutanga chisina kumbovapo,  instead yekuti vadye muchero vaidya nyoka yacho,  tingadai tisina nhamo yese iyi!

Stove yeku China

Mukanzwa arikuda stove,ndine yandiri kutengesa Made in China:
 • inopinda ma earphones ekunzwa zvauri kubika,
 • ine blu-tooth yekusender food mudyning,
 • ine torch,ine remote yekupindurisa zvaunenge uchibika,
 • inopinda memory card rekudownloader marecipe,
 • ine wi-fi unogona kubika uchishandisa mapoto epa next door

Zhing zhong - magetsi adzoka

Mumwe muChina ava namakore gumi achigara muZimbabwe akabvunzwa kuti wava kugona Shona here iye akati ndo kiya kiya.
Akabva anzo tiudzewo Shona yawava kugona achibva ati: " yeeeeee magetsi azhoka"!!!

Pilot achidzidzisa benzi ndege

Pane ndege yaive nema penzi aienda kumental therapy kuChina . Rimwe benzi rakaenda kuna pilot zvikanzi ndidzidzise ku operator ndege
Pilot: tanga wanyararidza vamwe vako.
Benzi : ok no problem
Akabuda within a second manga manyararwa ndokudzoka akadzidziswa ndege kusvika akugona.
Pilot: ko iwe manyararwa kudai kwakanAka here
Benzi : no ndavavhurira door ndikati endai kunotambira panze ndimbodzidziswa ndege.

Get nyambo in your inbox!