Find by tag

Tazvida angabudirira ku america here va Mapfumo?

Vanzi Vamukanya vakanga vachangobva ku states saka vakabva vamboita interview vachangosvika pa airport:

Reporter: Ko vamapfumo kwanga kwakadii kumhiri kwemakunga kamakanga muri uku
Mapfumo: Ha ndakafarirwa zvekuti mumashows mangu maitozara vanhu vachitotsikidzirana
Reporter: Ko vaTazvida(system) vanga vachida kuzoendawo .Munoonawo vachibudirirawo here?
Mapfomo: Mmmm handifunge kudaro nekuti hakuna mapurazi akawanda

Mukanya on Chopper

Kwahi naMukanya, "a-aah ndakanga ndisingazivi kuti kuridza mhururu nemuridzo
kunoitisa mari, uyu mufana Chimbetu avakufamba neBenz".

Get nyambo in your inbox!