Find by tag

Advantages enhamo dzedu mu Zimbabwe

Advantages enhamo dzedu muZIM:
Umwe mukadzi akabata murume wake aine small house. Akatsamwa akaenda kumba kumba ndokusvikogadzika poto yake yemafuta pastove afunga zvekudira murume mafuta anopisa. Akagara hake achimirira murume kuti auye mafuta achisanopisa. Murume achingopinda mukadzi akabva angoti poto iya bidzu ndokudira murume wake. Murume akashaya kuti ko mukadzi akuita sei. Mukadzi ndipo paakazoona kuti kwanga kusina magetsi....

Zesa ne Eskom

Eskom : Magetsi anoita achienda
Zesa: Magetsi anoita achiuya! Saka dont say magetsi arikuenda because anotofanira kunge asiko

Zhing zhong - magetsi adzoka

Mumwe muChina ava namakore gumi achigara muZimbabwe akabvunzwa kuti wava kugona Shona here iye akati ndo kiya kiya.
Akabva anzo tiudzewo Shona yawava kugona achibva ati: " yeeeeee magetsi azhoka"!!!

Ma stands ari kutengeswa

Mozoti hatina kukuudzai kuti kune mastands arikutengeswa. Panodiwa proof of residence, id card, bank statement deposit $50 wonoratidziwa stand yaunoda! Ingave candle stand, solar stand TV Stand zvose zvirimo nemaRadio stands

Zvinhu zvisingachataurwi nemazita muZimbabwe

Zvinhu zvisingachataurwi nemazita muZimbabwe:

  • Aenda - Magetsi
  • Adzoka - Magetsi
  • Haisi kubuda - Mvura
  • irikunetsa - Network
  • Yarohwa futi - Chelsea
  • Adonha futi - Mugabe

Magetsi anouya taka rara wani

Unotonzwa vakuru vachiti hakuna chinouya wakarara. 
Ko magetsi arikuuya takarara wani?

Kariba yakazo zara here

Ko paya painetsa magetsi zvainzi Kariba Dam mvura hakuna? 
Ko apa magetsi haachanetsa wani saka kureva kuti rakazara? 
Mubvunzo wangu ndewekuti dam iri rakazadzwa nezuva here?

Ma problems ese disappear - mvura, magetsi, salary

zvinhu zvava kuto dissapear mu Zimbabwe

1. rains dissapear
2. magetsi dissapear
3. mvura dissapear
4. salaries dissapear
5. mabasa dissapear

Imi moimba Hepi hepi?

masasi ekupenga - adzoka

Ndapepuka ndanzwa vanhu vachideedzera kuti adzoka hana yangu yarova ndichiti ndiMugabe ndazofara ndanzwa kuti MAGETSI

Get nyambo in your inbox!