Find by tag

Amai dofo vaenda kuchipatara nemwana

Nurse: Amai mwana wenyu anonzwei? 
Amai: Shona nechiChangani.
Nurse: Ndobvira kuti ari kubatiswa nei? 
Amai: Nechichira chamunoona chandakamubereka nacho ichi.
Nurse: Ndoreva kuti anosimbiswa nei? 
Amai : Kuda ibota rakavira randave kumupa mazuva ano. 
Nurse: Ano sweater here?
Amai: Anosiweta zvose nekusidhota kana amwa maheu akavirisa.
Nurse: Oyi mapiritsi aya momupa  maviri pazuva. 
Amai: Ko pamumvuri ndomupa mangani?

Mwana ari kunzwei?

Ungazviitawo sei?

Nurse: Amai mwana wenyu anonzwei? 
Amai: Shona neShangani 
Nurse: Ndobvira kuti ari kubatiswa nei? 
Amai: Nechichira chamunoona chandakamubereka nacho ichi
Nurse: Ndoreva kuti anosimbiswa nei? 
Amai: Kuda ibota rakavira randave kumupa mazuva ano 
Nurse: Ano sweater here?
Amai: Anosiweta zvose nekudhota kana amwa maheu akavirisa 
Nurse: Oi mapirisi aya mopa 2 pazuva 
Amai: Ko pamumvuri ndomupa mangani?
Nurse: Chibudai muende.

Get nyambo in your inbox!