Find by tag

WhatsApp status dzinopedza simba

Dzimwe whatsapp statuse dzino pedza power:

 • ‪‎Some‬ pple are alive coz its illegal to kill them
 • ‪‎Tohurova‬ isusu nherera, vane vabereki vachiendesa mbeu kumusha
 • ‪‎Nzwisisika‬ zvauri not kuita kunge cabbage panhamo muriwo ...... pamuchato isalad
 • ‎Handichengete‬ godo, handizi cooler box.
 • Some people are like clouds,if they go away its a beautiful day.
 • ‪‎Vanorwadziwa‬ neni miviri iri sei nhasi?
 • ‎Game‬ rachinja shiri yabvuta rhekeni.
 • ‎Muchandinzwira‬ kure seMazoe adilutwa nastepmother.
 • ‎Dai‬ kunyengerera iri subject ndingadai ndine U.
 • ‎Handitarisire‬ kudiwa nemunhu wese coz handisi mari ini!
 • ‎Usavawona‬ kupfeka majuzi nekunopisa ndini ndavapinza chando.
 • ‪‎If‬ u study me u wont graduate.
 • ‪‎I‬ need an accountant to help me count my blessings.
 • ‪‎Uchati‬ wandigona wandigonera sekuwidzira datya mumvura.
 • ‎Ndine‬ manyemwe kunge mwana wesmall house.
 • Hey‬ there! WhatsApp is using me!
 • Vanorwadziwa nesu ana mhofu, ariseyi marwadzo?
 • Some friends are made in China.
 • ‎Gore‬ rino mondionera mudenga se TV yemubhawa.
 • ‪‎Mapostori‬ akazhaka mapurisa vese vakatizira kutraffic.
 • ‎Urikurwadziwa‬ neni? Manje haupore.
 • Usandiitire‬ dzungu seraPharaoh aida kuyambuka gungwa raasina kupatsanura.
 • ‎Uchazoona‬ kukosha kwechikorobho warasa mvura iweka hauteereri!
 • ‪‎Musaite‬ sehuku inoiti iri mhenyu inonzi 'undressed' kana yaundurwa yonzi 'dressed'.
 • Work‬ till your bank account looks like a phone number.
 • Vamwe‬ muchikwidza venyu vabereki BP isu vedu tinokwidza ndege....
 • ‎Ndinoita‬ sevhiri risina mweya handina kana pressure.
 • ‎MTN‬ Muromo Tsemu Nekuseka!
 • ‎Mwari‬ sipo iya yamakanditumira iri kushanda vanhu vaye vari kuwacha.
 • ‪Minding‬ your own business is a full time job, stay employed.
 • Hatitambe tese, kana taimbotamba tese huya utore magaba ako.
 • Pamaitumwa kunodzora mombe ,ini ndaitumwa kunodzora volume.
 • Mawara anenge ejuzi rakadhamba maoko kuda kutangira vatenzi kugeza.
 • Handina monya mberi kwangu, chero ukandivinga wakabvisa shirt uchida kundiratidza SIX PACK ini ndokuratidza CRATE.
 • Kurasa chawakabata nekuda kuombera.
 • Usanyepera kupenga nekuda kukwira kombie mahara, tokurova.
 • Ikaticker yaonekwa. #WhatsApp haina remove.
 • God is really creative, I mean just look at me.
 • Kudya damba raputsirwa pahuyo unorariro verenga nyeredzi.

Sisi vebasa pa whatsapp profile picture

Amai vakachinja profile pic kubvisa yababa kwakuisa ya pastor. 
Baba: ko chave chii zve pa pro pic?
Amai: ndawona kuti pastor vanotinamatira misi nenguva mazuva ose saka ndati ndivaisei paprof pic apa..
Baba ndokuti zvakanaka. Baba vachibva vachinjawo ndokuisa remusikana webasa (house girl). Amai vachinodai pa App yababa wanikwe pa prof pic pave na sisi. 
Amai: zvaita sei chii chandirikuona ichi?
Baba: ndawona kuti sisi vanotiira zvose, kubika, kuwacha zvese nekuchengeta vana isu tirikubasa. ndawona zvirinani ndimbovaisa paprofile pic pangu

No joy kana sisi vebasa vasipo

Mama vachibvunza sisi: Ko iwe wakazongoenda kuweekend usina kutaura?
Maid: Ah mama, inga ndaka updater status wani pafacebook kuti "Going kumusha for the weekend,will be back on Monday. Murume wenyu akato comenta kuti 'Safe journey, will miss you so much, no joy kana usipo!'"

Kwaziso (sedzepa radio radio zimbabwe) pa whatsapp

Kwaziso yangu:
Chekutanga ndoda kukwazisa maElders ose ari muno kuteedzana nehukuru hwenyu kusvika kumudiki anotyper nekusender msge mugrup.
Ndichiuya kuma admin ano adder neku remover vanhu mugroup
Kuchitevera avo vano sender ma jokes nevanovatsigira kusvika kune vekupedzisira vanongoti "Kkkkkk"
Ndisingakanganwiwo vaye nekushoropodza vamwe vekungoti hezvo umm aaa iii haaa kusvika kumudiki anokanda twuma face
Ndisingakanganwe vaya vanoita basa rekuverenga vasingataure mugroup.
Ndichiti ndinokudai mose hama dzangu. 
Dai musipo group rakafa kare!

RIP paWhatsapp status

Rimwe baby rakanzi nemufesi kuti ndizive kuti unondida ende ndini ndega put me on your profile.APA Zvipande hombo kuchimoko rikati zano huya pano,ndokuisa mufesi paprofilr status ndokunyora R.I.P Zvipande zvichiona zvakabvunza baby ndiani wako afa uyo iye ndokupindura ,sekuru mwana wehazvadzi yamai mari dzechema dzakapinda naiyo Ecocash yakauya iyi.Mufesi achizoona akati ko baby ndoipi yawaita iyi RIP zvikanzi nebaby take it easy swty RIP stands for RELATIONSHIP IN PROGRESS

Inopinda chete

Wakarara ne musana - inopinda
Wakarara ne dumbu - inopinda
Wakarara ne side - inopinda
Wakamira - inopinda
Wakakotama - inopinda
Nyangwe uchigeza - inopinda
Mangwanani - inopinda
Masikati - inopinda
Manheru - inopinda
Nyangwe pa weekend - inopinda
aah ini ndaneta nayo whatsapp yakati kuuya iyi!! ma msg haamiri kupinda!!

Mitemo yemuma WhatsApp groups

Mitemo mishoma yemuGroup.

1.. kupedza zuva usina kumbotaura imhosva inoripwa neHuku.
2..kupedza svondo wakati zii..mbudzi
3..kungoti kkkkk. Wonyarara ..Hanga
5..kusamhoresa vamwe nemazita kungoti eeh hama ukoo.. airtym.
6..kusambotaura zvamuchose.. mombe inotsika
7..Kusamhoresa admin..chihuta nezai racho

masasi ekupenga - kuposta bae

🙌🙌🙌🙌🙌Kuramba uchi poster bae wako pastatus🤩🤩🤩🤩🤩 kunge advert yefuneral cover. Tino joiner isu 😹😹😹😹😹😹😹

be warned😅😅😅

Get nyambo in your inbox!