Find by tag

Bond Coin - usaore moyo

Chero vanhu vakakuramba usaore moyo! Mangwana ndiwe unenge wakudiwa.... Tarisa uone zvakuita Bond Coin kudiwa kupfuura Rand !!!

Kunetsa kwemari mugore ra 2016

Mari yanetsa but Vanoda easy access to their funds vhurai account  neNMB...
And you can withdraw any amount that you want, no questions asked..

No bank charges!

National Mattress Bank unongoisa mari yako pasi peMattress

Masasi ekupenga - Bond Notes ne hohwa

Kugamuchira bond note frm the bank iwe wakaisa Us dollar, zvakafanana nekusiya wabikisa chicken wadzoka wosviko pakurirwa hohwa

Bond Beer

Munyati wemabond notes unonetsa kuhwisisa! 
Kwahi shandisai mapepa, asi anenge akamiririra mari chaiyo, inenge yakachengetwa kubank. Kureva here kuti doro rikaita shoma kudelta vanogona kungoisa mvura mumabhotoro vovhara voti chimwai nekuti mvura iyoyo yakamiririra doro riri kudelta - bond beer?

Tamba - Wadiwa Bond Note

Reserve Bank
P.O Box MY 123456789
Money Way
Bank

Wadiwa Bond Note

Ndanyora ino tsamba kuti ndikuzivisevo kuti pano pauri kuda kuuya pabarika, huye US dollar ndiye achiri hake pamoyo womurume! Vana pula, pound, euro, yen naana metcazh vakatowoneka havo vakatodzokera vasati vasakadzwa.

Ini ndakambotsungirira asi zvino ndapfidza hangu, ndangogarira vana vangu! Ko ndichaendepi ndachembedzwa kudai?

Zvino huya hako wakagadzirira. Murume wawada unema domestic violence anotyisa chose. Haatye! Kana mapurisa aakutomutyawo. Saka wotosimba zvako.

Ndini wako akarambwa

Rand

NMB haina withdrawal limit

Mari yanetsa, but vanoda easy access to their funds vhurai account  neNMB.
And you can withdraw any amount that you want, no questions asked..

No bank charges 


National Mattress Bank, unongoisa mari yako pasi pe mattress

Mhando dzevakadzi ne mari

Kune mhando dzevakadzi dzakati wandei, panoti 
 1. Zim dollar - ava vakadzi vakavimbika uye vasingadi nevarume vavo, they are very supportive.
 2. Bearer cheque - aapa pane nyaya, unogona kubva kubasa ukawana aenda zvake, atoExpire, hapana zviripo.
 3. US-Dollar - uyu haabve pamurume zvekumhanya, asi shanje, shanje kani, asi uuuum inhamo zvayo.
 4. Bond-coin - apa ndopane nyaya, vanochengeta asi value yavo ndeyefake, ukasanyatsoona unoti wawana mukadzi asi hapana hapana.
 5. Bond-note - haaaaa uyu mukadzi ane zvivindi, haadiwe asi anotouya chete. Kuvhundutsira pamusha, haatye kana munhu. Anotuka varidzi vepamba iye asati ambogarapo. Nembwa dzinotomuziva asati asvika.                     

Ma bond anetsa paZimbabwe

 1. Bond Meat - Ma chunks
 2. Bond Car - Mahindra
 3. Bond Chicken - Cabbage
 4. Bond Fish - Matemba
 5. Bond Job - Kutengesa bhero nechiVendor
 6. Bond Friends - AnaJudas
 7. Bond Wife - Smallhouse
 8. Bond Girlfriend - 1 nyt stand or pfambi/hure
 9. Bond Licence - Provisional Licence
 10. Bond Passport - ETD
 11. Bond House - Lodge
 12. Bond Milk - My Creamer/Cremots
 13. Bond Phone - Gtide
Zvimwe wopedzisa wega wave munhu mukuru aarrggh nhai

 1. Bond Prophet - ...
 2. Bond Church - ....
 3. Bond Nation - ....

vanhu havachadi kunzwa kuti bond

Jonso : ndipowo movie shaaa rekuona
Tino: ok ndokupa ya James BOND
Jonso: pfutseki! gara nemovie rako

Munhu hauchada kunzwa word Bond chete

Bond Notes - mazita evana

*New names*
Bondnashe
Tawanabond
Tabondwa
Bondmore
Bondwell
Bondelina
Bondlyn
Bondikelelo
Tabondzwa
Takubondwa
SimbanaBond

Bond Notes - mazita ema bhanga (banks)

CABS - Chero Asingaride Bond Sorry
RBZ - Rauya Bond Zvachose
NMB - Nezuro Mairamba Bond
MBCA - Mucharida  Bond Chero Asingaride
CBZ - Chengeta Bond Zvakasimba
TNB - Tototamba Naro Bond
FBC - Farira Bond Chete

Bond Notes - ko naira nekwacha?

Hanzi heee bond harishande kunze... Heee bond zvakati zvikazoti. 

Ko iro Kwacha rinomboshanda kunze kupi? 
Meticash inoshanda kunze kupi? 
Naira chairo rinoshanda kunze kupi ? 

Bond ndiro ramunoda kuti ritenge kunze nekuti raita sei? 

MUKWANE!

Bond Notes - mushonga wemakonzo

Nhasi ndarohwa nehana kuseni ndirere. Pane munhu anga achideedzera achitengesa zvanzi 
"Wauya mushonga wemakonzo, wemapete newemasvosve. Vachada Bond tinaro rinouraya Economy ipapo ipapo"

Bond Notes - tsumo

Hedzinoi tsumo dzema Bond Notes:
...................................................................
 1.  Ane  kwacha ane  mari hazvienzane neane bond 
 2. charovedzera charovedzera bond rakapinda muZimbabwe kwakachena 
 3. Igaroziva kuti bond haricrosse boarder
 4. Mudzimu wakupa bond wati nhunzi dzikudye 
 5. Ane bond peta muswe kuti ane US Dollar akutye 
 6. Aive ma bearer ave mabond 
 7. Matakadya US Dollar haanyaradze uyo akabata bond
 8. Kure kwe US Dollar ndiko kusina bond 
 9. Kudada kwevari America kukumbira vari Zimbabwe Bond
 10. Akupa  US Dollar ndewako .


Zvinoreva eco wepana ecocash

Ukataura chinhu mubako kana muhova panoita maungira. 
Rinenge riri voice rako haro rinenge richidairira , asi hausi iwe unenge uchiri kutaura.  
Phenomenon iyi Varungu vanoiti  "Echo".
Kana unemari muAccount  asi usinga kwanisi kuiita Cash-Out. Inenge iri mari yako hayo asi hausiriwe unenge wakaibata.
Now i understand why VaMasiwa vakaiti inonzi "Eco"-Cash.

....Maungira emaDhora.

Bond Notes - Dudu muduri katswe

Du-du muduri !!!!
 Katswe !!!

Du-du muduri

Katswe !!! 

Rand muduri !!!
 
Katswe!!!!! 

Pula muduri !!!!

Katswe !!!! 

USA muduri 

Katswe!!!!! 

Bond muduri !!!!!!

Tozotamba mangwana ndadedzwa na mama

Bond Notes: Tsumo dzema bond

Tsumo dzema Bond Notes:
 1. Ane  kwacha ane  mari hazvienzane neane bond
 2. Charovedzera charovedzera bond rakapinda muZimbabwe kwakachena
 3. Igaroziva kuti bond hari crosse border
 4. Mudzimu wakupa bond wati nhunzi dzikudye
 5. Ane bond peta muswe kuti ane US Dollar akutye
 6. Aive ma bearer ave mabond
 7. Matakadya US Dollar haanyaradze uyo akabata bond
 8. Kure kwe US Dollar ndiko kusina bond
 9. Kudada kwevari America kukumbira vari Zimbabwe Bond
 10. Akupa  US Dollar ndewako .

Bond Notes: Mazita anoenderana nenguva yatiri

Kune wachangobara kana warikutarisira, hawo maazita anofambirana nenguva:

 • Bondnashe
 • Tawanabond
 • Tabondwa
 • Bondmore
 • Bondwell
 • Bondelina
 • Bondlyn
 • Bondikelelo
 • Tabondzwa
 • Takubondwa
 • SimbanaBond
 • Bondknows
 • Bondfree
 • Bondward
 • Bondson
 • Bondington

Bond Notes - roja rajamuka

Dear Roja

Mari yangu ndoida in US$ not in bond notes


Reply

Dear landlord

Kana imba yenyu ikuAmerica ndichakupai US$ asi kana iri muzimbabwe ndichakupai bond note.

Bond Notes: kubuda color

Zvenyu zvekut munowerenga Mari uchiisa mate pachigunwe zvapera!! Ku Bond note chigunwe chosara chiri Green kunge wanga uchitemha Nyevhe

Vanhu vane mari

MuZimbabwe ukawona munhu achiri kujaivha radio ichirira hana mari. Vane mari makumbo akazvimba nekumira mu queue kuma bank.

Get nyambo in your inbox!