Find by tag

Heat Wave ku Kariba haizotishayisi doro?

Whilst vamwe vese muri worried nekudyiwa kweChelsea, Ini I am equally worried nekupera kwemvura muKariba. 
Fear yangu ndeyekuti mvura iyi haizoperi here zvekuti Delta inozoshaya mvura yekubikisa doro.

Muzukuru ugotiunziravo Chelsea

Muzukuru: gogo ndikuya kumusha ikoko mangwana.munoda kuti ndikuunzirei chii nhai gogo.
Gogo: unongouya nezvaunosindiunzira muzukuru asi uwedzere necheresia yandangonzwa nembiri yekudyika tigoiravirawo

Handidi zveku dyiwa ne chimoko

Givhi: ko kabhebhi kaya wazodii nako
Tindo: ndakasiya ini handidi zvekudyiwa
Givhi: wazviziva sei wangotaura nako 5 minutes
Tindo: kati zita rangu ndonzi Chelsea. 

Utivigirewo maChelsea

Message from gogo varikumusha Muzarabani:
To Muzukuru ariku Harare 
Kisimusi zvawati urikuuya kumusha ndapota undiigirewo Chelsea yacho ndimboidyawo ndanzwa nekudadirwa , aripano Chelsea yadyiwa aripapo takadya Chelsea , neuyu wo rombe rokwa Mangandu uyu Firimoni ndakatomunzwawo futi achitoti tadya Chelsea aaĆ a kwete muzukuru chimbouya nayo kuno timboirakashawo , kana ukaita dziri mbiri Chelsea dzacho

Get nyambo in your inbox!