Find by tag

Nehanda Nyakasikana - Civil Servant 2015

Mbuya Nehanda Nyakasikana! Ko tohora riniko isu macivil servants. 
Zuro ndizuro uno masoja akahora isu takatarisa; 
Ikwezvino mahwindi ogacha  sausage ne huku isu mapurisa nemateacher takatarisa.
Bonus chaiyo totoita yekuonera kuhope pedzezvo pay voti hakuchina yave gore rinouya. 
Torarama sei isu macivil servants tichidya nhoko dzezvironda vamwe vachidashura nyama.
Pfuma yamadzitateguru edu vakatora vakagovana paukama hwavo; 
Nhai sekuru Kaguvi morega mafunnies akadai achitwa munyika imi mapfupa enyu achirarama kungoti gare gare pay day rachinjwa.

By disgruntled Civil servant

Dhimoni ra Civil Servant

Vedare ndibatsireiwo, kave kepiri zvichiitika pa kirawa rangu ndichishandira vanhu. Rakamuka dhumoni ndiye kikiri-kikiri aah batai batai maziso tuzu sea EYE WITNESS.
Muporofita: Unodei pamunhu waMwari??
Dhimoni:  Ziii.
Muporofita: Ndati ndiwe ani???
Dhimoni: Ndini.
MuporofitaAni???
Dhimoni: Mu civil servant.
Muporofita: Uri kudei ???
Dhimoni: Ndoda bonus rangu.
Muporofita: Kuna ani, iwe nyatsotaura uri  kurida kunaani chaizvo???
Dhimoni: Aaah kana pasina ndave kuenda asi 2017 mukazviita ndodzoka zvakare.
Muporofita: Nezita raJesu enda kune akakunyima bonus.

Civil Servants - Yapinda here babe?

Nhasi ukanzwa murume nemukadzi vachibvunzana kuti yapinda here babe? Usavhunduka, Ipay yemu civil servants irikurehwa 

Get nyambo in your inbox!