Find by tag

VaChihera vaenda kuno rapwa ku clinic

VaChihera vanodzoka from clinic vasina kurapwa. Ko sei madzoka? Zvikanzi:
 "Haiwa kune dzinza rose rairapwa, ndodzokera mangwana". ldzinza ripiko Chihera?
 "Ivava vemutupo unonzi NEXT nechirungu, haada kufa kurinani, vaidaidzwa ivo chete, mumwe atoda kundibatanidzira kuti ndimi next ndikati bodo ndiri Chihera ini".

Vachihera vabatwa nechikomba

Vachihera vakanga vabatwa vaine chikomba, chinzwa pamuromo, hanzi: "Zvamurimi mufambe muchiudza vanhu kuti mandibata nechikomba ndimi munozvishoresa kuti makaroora hure.

Chihera - musoro wemba

Chihera achirairwa natete avekunoroorwa
Tete: Zvauriwe Chihera uzive kuti murume ndiye musoro wemba 
Chihera: kana iye ari  musoro ini ndiri bhareta

Get nyambo in your inbox!