Find by tag

Zvinotaurika pa muchato

Zvinhu zvaunonzwa zvichitaurwa pamuchato wema Zimbo:
 1. Muchato wacho ndewe nzara nzara
 2. Iye angachate atonenhumbu
 3.  (madzimai eruwadzano)...Kutotinyima chikafu tirisu tachibika,handeyi asikana vachasuka mapreti vega
 4.  (mfundisi mumbombera) Nhayi ndirikuoneka kuti ndadhakwa,handiti  ndichaita munamato wekuvhara.
 5. Vaperekedzi kutodada ungati ndivo vachata 
 6. Hanzvadzi yemukadzi wacho inenge iri kurwara.
 7. Dai tanonoka kusvika taishaya food
 8. Gown racho rakakundwa kunaka neramai Sorobhi
 9.  Hanzvadzi dzemurume wacho dzine bapu
 10. Takazodakwa because tisu taitoronga machapu acho.
 11. Kokagero kaya kemasteps kakazofamba sei?Kaindida zvakaipa.
 12. Ndiri kutaimira kagero ako kari kuita masteps
 13. Isisu kuChurch service hatisvike - tongozobaya kufunction kumachapu
 14. Food iri bho yese inenge iri kungoenda ku High table
 15. Muzukuru wangu uyu.Hawumuketi here?
 16. Ihama dzangu but dzinodada..
 17. Rice ravo rakatsva
 18. Mukadzi wacho akawanza makeup
 19. Nyama yakaiswa soda iyi
 20. The bride is a slut, we've all had her!
 21. Voetsek wenyu, maspeech eyi nawo?
 22. Voetsek vawo, ma "steps", ma "steps" kuti zvigoita sei? > 4.
 23. Ko, hanzi beer rapera here? 
 24. Zvekufeeder hama dzavo first ndozvadii?
 25. I forgot my invitation at home.
 26. The bride and I are very closely related. Uchiri kuziva Mukadzi waSekuru vaTete vemudzimai wangu, vaye vakaroorwa naBusinessman uye wekwaZvimba? Right. Mukoma vavo ivavoka, ndiye mwana wavo uyu!
 27. Boys, I think the beer's finished, ngatishayikeyi!
 28. Ende vanhu vachamaker ava, ma presents so!
 29. Varikunyeba kuti beer rapera, ndaudzwa kuti rakazara mudeep  freeze!
 30. How can she wear that dress with those shoes?
 31. Vanga vachitoshaina muBenz iye. Mota yekuhire! Dai iri yavo better!
 32. Nhai, pane anombovaziva varikuchata vacho?
 33. Beer so, inini vachatozo nditandanisa chete kuti ndibve pano!
 34. Let's go, but ngatitoreyi ma"takeaway" beer first!

Gore rezvidzidzo - report book

Ndiri kubva kunotora report book renyu rezvidzidzo, haa harina kumbomira zvakanaka:

 • Maths 15%
 • Accounts 9%
 • Facebook 98%
 • English 15%
 • Biology 27% 
 • Makuhwa 100%   
 • Kunyeya 82%
 • Whatsapp 99%
 • Kunamata 1%
hanzi nateacher wenyu sungayi dzisimbe pachidzidzo chekupedzisira.

Chokutadzisai kuitawo zvinoitwa nevamwe varume

Amai T vachiyemera daddy:

Amai T: "Baba Tee mukuziva here kuti Baba Hazy vakatengera mai Hazy mota for Christmas?"
Baba T: "Nanga pane nyaya yako"
Amai T"Nyaya yei kungotaurawo zvinoitarwa vamwe nevarume vawo"
Baba T: "Saka ukuda nditeedzere zvinoitwa nababa Hazy here?"
Amai T"Aaaagh ko imi chokutadzisai kuitawo zvinoitwa nevamwe varume chii?"
Baba T: "Ibhoo ndichatanga ndamitisa munin'ina wako, ndorara nemukadzi wehanzvadzi yako, then ndozotenga mota yesorry..."

Mai yekuda makuhwa

Pane amai vaida makuhwa chaizvo nerimwe zuva vakasvika pachibhora pasina munhu ndokuchera mvura yavo vakuenda vakanzwa kuseka pachibhorani vakacheuka vakaona vakamwe vakadzi vari pachibhorani vakabva waita seva gumburwa ndokudonhedza mugomo wemvura ndokudzoka pachibhorani wasvika vakabvunza vamwe vawo kuti waisekei . Zvikanzi totoseka hedu nhamo kunge rugare chibhorani chafa tisati tambo zadza kana mgomo one.

Get nyambo in your inbox!