Find by tag

Tese tinopenga

Nyambo anga anzwa nekutsvaka basa... Then finally 1 day akawana basa reku driver paMental hospital... His first job was to transport mapenzi 20 from Harare to Bulawayo - Engutsheni.

Mota yacho yanga yakaita kunge dziye dzekuPrison.. Nyambo was told never to open the truck munzira no matter what... So he set off for Bluez.. Akuda kusvika paNorton rimwe benzi rigotanga noise richida recess.. Nyambo ignored but the noise was too much so he decided kurivhurira for a minute..

Mapenzi ese akabuda achimhanya musango.. Hapana kana raakabata.. He was so stressed.. First day pabasa here amana... Zvisineyi, akabva asvika hake muNorton ndokugaya. Akati zano nderipi.. Akabva adeedzera dhora Bulawayo.. Mota haina kumboita 5 minutes yanga yazara..

Nyambo akarova mota straight to Bluez.. Straight to Engutsheni Mental Hospital.. Apa vanhu vanga vakuita noise coz anga adarika ma stop avo.. Achisvika paHospital vanga vakatomumirira. .

Pavakanzwa noise vakabva vati"haa anhasi aya anenge anopenga moto".. Vanhu vaye the more they explained how they got there, ndopavaitonzi maiwee vabayeyi ma injection tozovaona mangwana.

unodya ku kambani kwako

Mumwe mudhara wechiMalawi akanzi ataurire vanhu parufu kuti food yashota iko ndokuti- 
"Pamusoloi mazibaba, pamusoloi mazimai ali kumoto. Tipeiwo zewe zenyu kuno! Nyaya ilipano ndiyakuti chikafu chashota. Saka zichaitika ndezekuti:
  1. Isu Webheliya tichaja nenyama
  2. Hama zemudhuze mudhuze zichaja nakabichi
  3. Wekule kule, zishamwali, masawhila, muno mose munoja kuzimba zenyu.
  4. Ko driver weZUPCO alipo?
Driver: Ehe ndiripo!!!
Vely good. Unoja kukambani kwako!

Harare to mutare vs xmas to new year

Passenger : " nhai va driver hw far is it from Harare to Mutare?"
Driver : "Haaa, it is 290km"
Passenger :" Ko from Mutare to Harare?"
Driver "Unopenga here? Handiti zvakangofanana here?"
Passenger "Uummm kungobvunzawo kuti ndizive sezvo kubva pa new year kusvika pa christmas pane gore, asi kubva pa christmas kuenda pa new year ringori vhiki chete"

kubhadharana pa hotera

Mai Tindo was driving, semunhu anga aneta ndobva vatsvaga Hotera yangairipedyo. After 3hrs vamuka vakuda kuenderera mberi nerwendo vakasvika pacounter kuti vabhadhare:
Mai T: How much kurara kwandaita?
Cashier: $250
Mai T: Ahh yakawandisa, deedzai manager!
..Manager comes...
Manager: Ehe ndizvo. 250 because tine maSwimming pool munomu.
Mai T: Handina kuswimma ka ini?
Manager: Imi maregererei? Plus tine vaimbi, tourist attraction, maSports akasiyana siyana
Mai T: Panezvese hapana chandaona ndanga ndakarara
Manager: Maregererei? Hanti manga muri muno zvenyu.
..Mai T vanobudisa chikwama chavo vobhadhara $50..
Manager: Ko imwe $200?
Mai T: Ndakubhadharisai kurara kwamaita neni!
Manager: Handina kurara nemi...!!!
Mai T: Hanty ndanga ndiri muno? Saka maregererei?

Get nyambo in your inbox!