Find by tag

Zvituko

1. Kusviba kunenge pasi pejende ra hudhu
2. Kumusha kure kunosvika mai nababa varambana
3.Baba vako vanosenza kwa lobels asi munomwa tee nemagwavha
4.Kusviba kunenge munhu akaputikirwa neusiki
5.Baba mbavha mai hure
6.Kufarira mota kunge imbwa yechirungu
7.Guvhu rinenge bhaudi rendege

Zvituko

 1. Baba vako vanonyepa kuti varikuenda kubasa ivo vachinotambisa kite kumabvuku.
 2. Wakazvarwa naambuya amai vaenda kutsime.
 3. Ndosaka wakanyera amai vako kuti mubhedha unonzi sleeping, munhu asina kupfeka anonzi empty.
 4. Face inenge kumbare.
 5. Wakaramba mukadzi nenyaya yekuda kuzvibikira.
 6. Unonyebera vanhu kuti unogona muchikoro iwe uchiita basa rekudrawer zvandinenge ndanyora mubhuku rangu.
 7. Hunduwe isina chigaramachende.

Zvituko

 1. kudhen kwavo vakaita zvekutopaza imba vachida kuextenda garden, 
 2. Hanzi iye manje kufambafamba achi chemera kunzi gen'a iye ari one,
 3. Ikokani kuzochemera zve kurara mukona imba yavo iri yeround,
 4. nepaye paaichemera kurara pakati ivo vari vavairi
 5. Hanzi imba yenyu ihure yakanzwa muridzo invhurika maketeni
 6. Kumba kwenyu kune brugwa one atanga kumuka ndiye anoripfeka
 7. Nzeve dzinomisa mota maoko ari muhomwe.
 8. Wakapaza ma OK uchida kuba chikorobho

Zvituko hobho

 • Mbuya vako munigga vanodropa zambia vomonerera dhuku mumaoko
 • Baba vakadzingwa basa nenyaya yekutambisa gedhi palunch
 • Haisi mhosva yako,imhosva yema dzitateguru ako aienda kuhondo asina zvombo achitemba kupopota
 • Ndosaka baba vako vakarohwa naamai nenyaya yekuchemera kurara muprema
 • Matama semimba yegonzo!
 • Wakapusa kunge mukadzi wen'anga anodaidza murume wake kuti sekuru
 • Uri benzi wakarega chikoro munhu wawaikopa afa 
 • Kumashure kune chirimi kana wakubudisa mweya kunoti thuuuu.
 • Kumba kunotyiwa aids kwamunobika makapfekedza mugoti condom
 • Kungwarisa kunge wakakura uchichera nyoka
 • Face yakachecheudzwa
 • Mumba menyu mugomba vanhu vakati gogoi unoti wirai
 • Kusviba zvekuti ukapinda musango tsubvu dzose dzinodonha dzichiti IGWEEE
 • Ndosaka wakaenda kuhondo nepinjisi uchiti urikuda kunosunungura Zimbabwe.
 • Kumusha kure kunosvika mapostori akunzi mawhite ninjaa
 • Kusviba kunge blackmarket
 • Dhirezi rako rakahwinwa nababa vako vakunda munhu wese kuridza chiwepu padhibhi.
 • Kuomera ungati chibereko chehure.
 • Kufumuka kunge mukadzi wechigure anonongedzera murume wake achiti ichoo.
 • Wakajaidzwa nambuya vako vaikurova neZambia.

Zvituko 2015

Zvituko:

 1. Magaro asina mutsetse.
 2. Nhamo iri kumba kwenyu haiite munongoswerera mvura kunge radiator.
 3. Kushata kunge mazowe adhailutwa nastepmother.
 4. Mumba mugomba mekuti vanhu vakati kokoko moti wirai
 5. Kusviba zvekuti kana ukavhara muromo, vanhu vanofunga kuti waenda.
 6. Kumba kune nhamo kunodyiwa sadza rinopisa nerakatonhora. Rakatonhora riri muriwo.
 7. Kusviba kwekuti ukabata mwana anokotsira achiti hwaausiku.
 8. Kusviba kwekuti ukaenfa pasi pemutsubvu,dzodonha dzese dzichiti "IGWEEEE".
 9. Kushata kunge cheni dzakaunganidzwa.
 10. Mwana wemvana,wakajaidzwa nambuya vaimama urikumusana.
 11. Kumusha kure kunosvika mapositori akuimba Zim dancehall.
 12. Kusviba kunoendesa amai nababa kun'anga vachiti mwana awora.
 13. Kumusha kne nhamo inotora mapfihwa ichikanda kure . 
 14. Shaya sembwa irikutsenga namo.
 15. Mateya sembwa irikuyerera nerukova.
 16. Mbuya munigga vano dropa pitcot
 17. Kusviba kwekuti shumba ikaruma inoti ptu chakatsva.
 18. Zvigaro sembadzi dzematobwe.
 19. Shena sembwa yasurira pamadota.
 20. Mukanwa mune mvere uka sucker sweet inozonaka mangwana.

Get nyambo in your inbox!