Find by tag

Tsoka dzerwendo - Aleck Macheso

Message kubva kumuimbi wedu wemuseve, Aleck Macheso:

Admin ndokumbirisa undiudzirewo vanhu veMasvingo kuti album rangu rinonzi 🏼"TSOKA DZERWENDO" kwete kuti vafambe vachitaura kuti "SHOKA DZEGWENDO", please please🏼 haikona kuramba muchikanganisa wozve album rangu vanhu veMasving.Sezvamunoita kana matadza kuenda Gweru, kuti gwendo gwegweru gwagugwa negugwe

Hausiwo pa facebook kana whatsapp?

Baby: handina mari yekuti tinyatso taura pafoni. Hausi ku facebook, twitter kana  whatsapp here?
TANYA : Aehwa... ndiri kuMasvingo ini!

ka type ke vheji

Nezuro ndakatengera musikana wangu we kuMasvingo maruva. Ndikamatumidzira pabhazi. Nhasi ndawana tsamva kubva kwaari:

"Thanks daddy neka type ke Vheji kamakatitumira,kakaipa mudovi"

Wasu: Danga rehwai

Kwaya master akanzwa discord mukwaya yake vachimba kambo 'Danga rehwai'. Ndobva ada kutsvaka chikonzero. Akati vaimbi vaite mapoka nenzvimbo dzavanobva. 

MAZEZURU : Danga rehwai dangarehwai imwe yacho yarasika-a-a! 
MASVINGO (Wezhira) : Danga regwai danga regwai rimwe racho rarashika-a-a !  
KOREKORE : Danga rlohwai danga rlohwai  rlimwe rlacho rlatayeka-a-a !  Munofunga wasu akaimba achitivo kudii ? 
WASU: Mukraal resheep kraal resheep imweni yaitelost ,mukraal reshe-e-e-p !

wasu - danga rehwai

Kwaya master akanzwa discord mukwaya yake vachimba kambo 'Danga rehwai'. Ndobva ada kutsvaka chikonzero. Akati vaimbi vaite mapoka nenzvimbo dzavanobva. 

MAZEZURU : Danga rehwai dangarehwai imwe yacho yarasika-a-a! 
MASVINGO (Wezhira) : Danga regwai danga regwai rimwe racho rarashika-a-a !  
KOREKORE : Danga rlohwai danga rlohwai  rlimwe rlacho rlatayeka-a-a !  Munofunga wasu akaimba achitivo kudii ? 
WASU: Mukraal resheep kraal resheep imweni yaitelost ,mukraal reshe-e-e-p !

Get nyambo in your inbox!