Find by tag

Samutoko vachida matumbu mu bhucha

Samutoko vakapinda mu butchery, maitengeswa ne mkadzi :: 
                                                                      
Samutoko: munohura here amai?                                                    
Amai:: mati chii mkwasha.                                         
Samutoko: ndat munohura hre amai?                                            
Amai: asimunopenga makambondiona mubhawa hre ini?                                                 
Samutoko: ndiri kutaura hura ho mombe

samutoko - hura hwe huku

Samutoko vachitengesa huku nematumbu
acho vachidaidzira havo murokesheni pa
Glen view apo
Zvikanzi; 

"Ndino hura! nohuku!"
"Ndinohura nohuku"

Get nyambo in your inbox!