Find by tag

Zvihuta - Zimbabwe Universities

Chiuta University of Technology (CUT)

University of Zvihuta (UZ)

Great Zvihuta University (GZU)

Zvihuta Open University (ZOU)

National University of Salted Tuhuta (NUST)

Unganditi Chihuta?

Vasvika pagedhe rasahwira wavo mudzimai ndoku bvisa seat belt akati....
Mudzimai: Chihuta
Murume : haa pfutsek mhani iwe unganditi chihuta inini.
Mudzimai: kozvaitaseiko nhai baba ridzai huta tivhurirwe gedhe.

Zvihuta - Chichie

Boy: Unonzani nhai shaaa...
Girl: Chichie
Boy: Chiraitdzo? Chiedza? Chipo?
Girl: No, Chihutachashe

Masasi ekupenga - Zviuta & Tongai Moyo

Dai Tongai moyo aripo akatochinja zita re Band kuti CHIHUTAKATAKA EXPRESS

Ndihunzire hangu chihuta

Phone rings... 
Natalie : hello babez pliz bring me debonaires pizza
Tapiwa : fine but on one condition 
Natalie : what's that 
Tapiwa : spell debonaires 
Natalie : kkk kuseka zvangu ndivigire chihuta

Tsumo dzezvi huta

  1. regai zvive zvihuta mazai ezvihuta haana muto.
  2. zvaiva zvihuta zvemusango zvave zvihuta zvepamba
  3. Paiva ne chicken inn pave nechihuta inn
  4. kugocha kunoda kwezvihuta kwechicken inodzima moto.
  5. matakadya zvihuta haanyaradze Mwana
  6. kugona zvihuta zvemusango kuzvichengeta pamba
  7. zvikoni zvikoni chicken inn haife yakapfuura chihuta kunaka
  8. agocha chihuta avangarara. 
  9. nhamo inhamo zvayo sadza nezvihuta hazvirambwi

mavaiteiko baba vafenda?

Mai vakaenda nemurume wavo kuchipatara 
Doc: Mai murume wenyu aita heart attack. Muwanano zvoda kunzwisisana. Asi mamuitira chimwe chikomba here?
Mai: Aiwa Doc, ndafumovaudza kuti chihuta chaenda.

Get nyambo in your inbox!