Find by tag

Zimbabwe Premier Violence League

Zimbabwe Premier Violence League current standings:

Team                  W        D       L       Pts
Mapostori            1          0       0        3
Dembare Fans     1          0       0        3
ZRP                    1          0       2        3
War Vets              0          0       1        0


Dynamos Dembare - Debola

Breaking news,  Ministry of Health has announced the outbreak of a new disease called "Debola".

Debola ia caused by supporting Dynamos . Most affected people are from Mbare area so please stop supporting Dembare too much.  Symptoms are 1 violent 2 demonic 3 skin become blue 4 mentally retarded 

Highlanders yakarova Dembare (September 2016)

Kuwe Mzukulu wami. Kunjani khonangapho e Goli? Wena nguwe ohlala usizwisa ukudla okumnadi kwamakhiwa lesingakwaziyo.
Kukhona esengikuzwile ngapha ekhaya engicela ukuthi usiphathele khona ngekhisimusi, kuthiwa yi Dembare. Wonke umuntu engihlangana laye uyabobotheka esithi sidle I Dembare.
Njengoba lathi silawe mzukulu wami sicela ukuthi singasaleli, usiphathele ama Dembare amabili.
Yimi ugogo wakho ekhaya.

Get nyambo in your inbox!