Find by tag

mavaiteiko baba vafenda?

Mai vakaenda nemurume wavo kuchipatara 
Doc: Mai murume wenyu aita heart attack. Muwanano zvoda kunzwisisana. Asi mamuitira chimwe chikomba here?
Mai: Aiwa Doc, ndafumovaudza kuti chihuta chaenda.

Zvihuta - roora

Zvakudiwa pakurora
Mugore rino 2016
1..Vhura muromo -1 chihuta
2..makandinzwa nani – 6zvihuta
3..kunonga kwemusikana 3crates mazai ezvihuta plus 20zvihuta
4..damage -100zvihuta
5..rusambo-1000 zvihuta plus 20 table eggs ezvihuta
6. Danga -1500 zvihuta

Roorwai nguva ichiripo

Vasikana  roorwai nguva ichiripo nokut hachisi chikafu choga chinotengwa munhu achitarisa expiring date....Ngwarira kuexpire uchiti ukudya mafaro iwe uchipera value kunge chihuta .

Get nyambo in your inbox!