Find by tag

Magetsi akaenda ndiri kuchigayo

Chinzwa zvakazokonzerwa nekunetsa kwemagetsi:

Sekuru: Nhai Morgan ko zvawaita mazuva matatu usina kudzoka kuchigayo?
Morgan: Magetsi anga achinetsa
Sekuru: Saka wazogaisa here magaroni maviri andakakupa?
Morgan: Kwete magetsi haana kudzoka.
Sekuru: Saka chibage chiripi?
Morgan: Chakapera ndicho chandaikanga maputi ndakamirira magetsi

Dai vanhu vaiera zvirimwa

Ko dai vanhu vakanzi vaere zvirimwa?

  • Maswera seiko Tsunga munaka nemabhonzo
  • Maita Muboora mashizha emanhanga ndimika verudzi rwe butter nut
  • HEVOI Chibage mugutsa vanhu hupfu tinogaya manhuchu tinobika
  • Maita nzungu mutetenherwa kambeu kadiki
  • Hekani Mbambaira mufamba nepasi
  • Hekani nyevhe vekuvava vanononoka kuibva mudzinga vaenzi

Bhizimisi: chigayo vs barber

Chadzoka zvekare ne statistics

Chigayo $1 800
Chigero  $25

Kugaisa chibage $1
Kugera musoro.   $1


Mumba mune vanhu 5 vanogaisa bhaghidhi 1
Wechigero anogera vese.

Kana takuita business ngatitange tafunga

Get nyambo in your inbox!