Find by tag

Handi bhadharwe overtime

Vamwe officer vaidzinganisa mbavha. Vaapedyo nekuibata vakabva vamira, vanhu vaitera vakasvikomirawo vakabvunza officer kuti mamirirei manga makuibata wani. Zvikanzi na officer 4 dzachaya ndapedza basa handibhadharwe overtym.

Officer, haasisipo....

Imwe shasha yakapfuura nepacamp in tha morning ndokuona officer vachiita mapress up's zvikanzi "Officer munhu wamuri kukwira haasisipo!"

Ini ndingori we traffic hangu

Pastor vaidarika zvavo nepa Police station, ndokuona Mupurisa aive Paboom gate achiverenga bible rake, Pastor zvakavashamisa kuti Mapurisa anoverengawo  bible  nhai.
Pastor vakati regai ndimubvunze simple question ndokuti, Nhai Officer pakati paCain naAbel ndiyani akauraya mumwe wake zvikanzi pindai mukati muone Constable vari muOffice number 5 ndivo vanoita zveMurder ini ndiri weTraffic.

Get nyambo in your inbox!