Find by tag

masasi ekupenga - passport

Unonzwa munhu achiimba muchechi kuti "Baba nditumei nyika dzose", apa haana kana passport. 
Haisi miyedzo here iyoyo?

Get nyambo in your inbox!