Find by tag

pipe ye oxygen

l went to see my real friend ku hospital sezvo aisanzwa bhoo ,ndakasvikoona akaiswa pa oxygen hei hana yangu yakatanga kurova.ndakanomirawo paside pembhedha ,shamwari yangu yakabva yatora kapepa ne pen zvaainge apihwa kuti agonyorera zvaanenge achida sezvo anga asichagone kutaura ,akanyora ndokundipa ,asi ini wacho njere dzainge dzotorasika ndangoisa kapepa kaya muhomwe ndichiti hapana zvisvinu ndozonoverengera kumba. tichiripo shamwari yangu yakabva yafa 

tapedza kumuradzika ,sekuru vemufi vakazonditi ko kapepa kaya kainge kakanzi chii 

ndakakaburitsa semunhu aisaziva kuti kanei ndokuverenga pamwechete 

(kainge kakanzi):

"WAKATSIKA PIPE INOSUPLIER OXYGEN SHAA"

Murwere wekuda mazai

Zvinoita munhu kana arwara akomana zvakaoma. 
Vamwe mai vakaenda koona
murume wavo ainge arwara muchipatara. Vakamuigira mazai akakafraiwa
zvakanzi nemurume wacho: "handisikuda akafraiwa dai mauya
neakaboiliswa".
Mangwana mukadzi uya ndokuuya neakaboiliswa zvakanzi "aiwa
dai mauya neakafraiwa ".
Ava mangwana acho mukadzi uya ndokuuya
neakafraiwa neakaboiliswa zvakanzi nemurume wacho: "aiwa, amafraya aya dai
ariwo amaboirisa aya akaboiler dai ariwo amafraya".

kuri kurehwa imi mai tembi

Amai tembi na Baba tembi vakaenda kwachiremba mai tembi ndokuitwa
operation zvakanzi nachiremba operation yamaitwa iyi zvotoreva kuti
muchaita 2 weeks pasina bonde .
Zvakanzi na mai tembi, "mazvinzwa ka baba
tembi"!
Zvakanzi nababa tembi "hongu ndazvinzwa but apa doctor arikureva
imimi mai tembi."

Amai dofo vaenda kuchipatara nemwana

Nurse: Amai mwana wenyu anonzwei? 
Amai: Shona nechiChangani.
Nurse: Ndobvira kuti ari kubatiswa nei? 
Amai: Nechichira chamunoona chandakamubereka nacho ichi.
Nurse: Ndoreva kuti anosimbiswa nei? 
Amai : Kuda ibota rakavira randave kumupa mazuva ano. 
Nurse: Ano sweater here?
Amai: Anosiweta zvose nekusidhota kana amwa maheu akavirisa.
Nurse: Oyi mapiritsi aya momupa  maviri pazuva. 
Amai: Ko pamumvuri ndomupa mangani?

Ndezve kubhawa zviya

Is this good??I visited ma doctor and he gave me some treatment and medicines .he also advised me to stop drinking beer. later in the evening I went to the bar and bought myself a fanta drink.while I was drinking I saw ma doctor drinking beer and he came to me and said""ko hauchamwa beer why?oo mari iyi piwa koti""and I said""doctor makanganwa here kuti ndini wamati  chimbomira zvehwa
hwa”"and he said"""aaah iwe! ndezvekubasa zviya kuno kubhawa ngatnwei"kwakutenga beer kwakunwa..the next day I wasn't feeling well so I had to go back to ma doctor!"""doctor ndarwara!"" I said to him""""ko chiii futi“"" he asked"doro riya ramakati ndinwe nezuro"and he answdered""""aaah ungateedzera zvekubhawa iwe  uchirwara?ndezvekubhawa zviya!unofa ukazviteedzera!""ndakaita weak!

VaChihera vaenda kuno rapwa ku clinic

VaChihera vanodzoka from clinic vasina kurapwa. Ko sei madzoka? Zvikanzi:
 "Haiwa kune dzinza rose rairapwa, ndodzokera mangwana". ldzinza ripiko Chihera?
 "Ivava vemutupo unonzi NEXT nechirungu, haada kufa kurinani, vaidaidzwa ivo chete, mumwe atoda kundibatanidzira kuti ndimi next ndikati bodo ndiri Chihera ini".

mavaiteiko baba vafenda?

Mai vakaenda nemurume wavo kuchipatara 
Doc: Mai murume wenyu aita heart attack. Muwanano zvoda kunzwisisana. Asi mamuitira chimwe chikomba here?
Mai: Aiwa Doc, ndafumovaudza kuti chihuta chaenda.

Hondo yamasoja nama nurse muna 2016

MaNurse awuya kuipa! In return for late salary payments, varikuti Masoja, ZRP, ZPS musauya kuzvipatara kuzotora ma ARV, kwanzi muchamwa ma bullets

Mwana ari kunzwei?

Ungazviitawo sei?

Nurse: Amai mwana wenyu anonzwei? 
Amai: Shona neShangani 
Nurse: Ndobvira kuti ari kubatiswa nei? 
Amai: Nechichira chamunoona chandakamubereka nacho ichi
Nurse: Ndoreva kuti anosimbiswa nei? 
Amai: Kuda ibota rakavira randave kumupa mazuva ano 
Nurse: Ano sweater here?
Amai: Anosiweta zvose nekudhota kana amwa maheu akavirisa 
Nurse: Oi mapirisi aya mopa 2 pazuva 
Amai: Ko pamumvuri ndomupa mangani?
Nurse: Chibudai muende.

Surgery - mazita avana chiremba

Imagine  the day before u have major surgery you are introduced to the team that will be performing it .
Dr Urayayi
Dr Kufa
Nurse Marufu

Unenge ucharamba surgery yacho 

Masasi ekupenga - chipatara

Line rekutora maResults e HIV ku clinic ndorega rausingaite hasha chero ukapindirwa...

ndofira munhu wehuchi

Ndasongana nevamwe mai vachitengesa huchi $3 kagaba . Ndatenga 1 chete asi semunhu anga achida hwakawanda ndabva ndati ndipei phone dzenyu kuitira kuti ndawana mari ndovafonera. Ndadzisaver mufoni kuti Honey . Nditori muchipatara so muviri wose wagochwa ... 

Uriwe murwere unoita sei

Bamunini:kurwara kwese uku mukoma wako atadza kuuya kuzokuona here.?
Murwere :sure baba kana nemiwo zvingaita(achikosora ropa)
Mamunini :manje ndikamuona panhamo ndikumudzinga don't worrry .


~Uriwe murwere unoita sei

Get nyambo in your inbox!