Find by tag

Dhongi Rangu

Dzimwe dziblaz manje, somewhere kumamisha-misha ikoko, dzakauya
nedhongi radzo pane chimwe chitoro. Dziblaz idzodzo dzainge dziri
dziya dzekungoshatirwa neboys. Dzikati dzasvika pachitoro nedhongi,
vhadzasungirira dhongi riya pamuti. Dzikavha dzati, 'Eh, vapfanha!
Mukabata dhongi rangu...tinoonana!'
Dzadaro, vhadzati muchitoro dhezu. Dziri imomo, imwe giant ikati
yauya, ikatarisa dhongi riya, vhayatora pendi yewhite, kwaakupenda
dhongi riya rese kuti re. Blaz dziya manj', vhadzabuda mustoro
vhadzaketa kuti dhongi raita by the white, dzikatanga kuthreatena
tuvapfanha dzichiti 'Hey, ndiani wapenda dhongi rangu?'
Giant riya manj', vharasimuka rakabata pendi netini mumaoko,
rikati 'Ndini!' Blaz dziya dzikati 'Ah, ho-o, ndaida kuti muziye kuti
raoma!'

kana mumhu akuti urimbwa

Ukanzwa munhu achikuti urimbwa, chibva wamuruma, akakuti dhongi chibva wamukika, hameno akakuti uri hure unoita sei....wongoonawo zvaungaita.

Zebra nokunaka kwaro rinogara musango...

Zebra nokunaka kwaro rinogara musango. But donkey nokushata kwaro rogara pamusha mudanga. Its not about beauty, Its about character.
Ma yellowbone muchadya ma likes pa Facebook, the dark ones vachichata every Saturday.

kana munhu akakuti urimbwa...

Kana munhu akakuti urimbwa, ibva wamuruma ipapo, 
akakuti uridongi, ibva watomukava ipapo, 
akakuti urihure.... aaaaaaah, uchawonawo yekutamba wavemunhu mkuru!!!!

Get nyambo in your inbox!