Find by tag

pazhira (mukorekore nemu vhitori)

Muvhitori achibvunza mukorekore nzira:
Muvhitori: ndopazhira here apa?
Mukorekore: pazhira uone murovero wandokuita!

Zamanishoni rechiShona

Shona Paper 1 Time 1hr 30min Can You Pass?

1. Tonde akasangana naJohn achienda kumunda, Ndiani aienda kumunda?

A .John 
B.Tonde 
C.Vose 
D.Hapana

2. Chii chatinokama kana taenda kudanga?

A. Mombe
B. Mukaka
C. Zamu
D. Nyatso

chinoz - ma vendor muma streets

REPORTER: Cde munoti kudii nekudzingwa kukuitwa maVendors muma streets?

CHINOZ: Inin ndikutoshaya kurusarura rwabva papi futi, zvikunzi maVenda chete ndooabve ko maShona, maNdebele nemaMachawa akutengesawo mustreet arikusiirwei?!

Amai dofo vaenda kuchipatara nemwana

Nurse: Amai mwana wenyu anonzwei? 
Amai: Shona nechiChangani.
Nurse: Ndobvira kuti ari kubatiswa nei? 
Amai: Nechichira chamunoona chandakamubereka nacho ichi.
Nurse: Ndoreva kuti anosimbiswa nei? 
Amai : Kuda ibota rakavira randave kumupa mazuva ano. 
Nurse: Ano sweater here?
Amai: Anosiweta zvose nekusidhota kana amwa maheu akavirisa.
Nurse: Oyi mapiritsi aya momupa  maviri pazuva. 
Amai: Ko pamumvuri ndomupa mangani?

Rondedzero: Akarumwa nechokuchera

Zimsec 2014

Shona Paper 2

Rondedzero : Akarumwa neChokuchera

Chekuchera chinoruma vakomana. Mukoma aichera pasi ndobva pabuda chekuchera iye ndokutanga kutiza, akamhanya akamhanya akamhanya wanikwe chekuchera chiri kungouya. Vanhu vakatora matemo asi chekuchera hachina kutya,chikati naaaye .Mukoma achida kunoti nzvee nechikwere chehuku ndiye ngaaa kurumwa.. Vanhu vachisvika wanei Aah, arumwa nechekuchera.

Kudzidza Zvakawanda - End of Year Exam 2015

Kudzidza Zvakawanda Part1
Shona Paper 1.

Exam No. 1179/1.

01. Tipe boka revanhu raive riri vavava vamwe vachihusvuura paXmas? (6)
A. Civil servants.
B. Ma cross border.
C. Ma Grade Seven.
D. Vana Hwindi.

2. Ndivana ani mundima yawaverenga vari kunzi ukakweretesa unenge wasungirira mari yako pagumbo rengwena???? (4)
A. Mbavha.
B. Comby Driver.
C. Civil servants.
D. Varimi.

03. Vasikana vaisada kumira naani paXmas?(8)
A. Vafudzi
 vemombe.
B. Garden boy.
C. Hwindi.
D. C/ Servants.

04. Ndivanaani vari kufananidzwa neRadiator kuguta mvura?(4) marks.
A. Gonyeti drvr.
B. C/ Servants.
C. Cross border.
D. Vasikana vebasa.

05. Ndevapi vasingapiwe bonus??(3)Mark
A. Buddie users.
B. Telecel users.
C. Net 1 users.
D. C/Servants

Total 25 marks.

Chishona chakaoma vakomana

Gift - Chipo
Present - Chipo
Talent - Chipo
Offering - chipo

Heaven - denga 
Roof - denga 
Sky - denga

Pressure - mweya
Spirit - mweya
Smell - mweya

Test - miedzo
Temptation - miedzo
Trials - miedzo
Tribulations - miedzo

Stand - kumira
Wait - kumira
Stop - kumira

Age - makore
Clouds - makore
Years - makore

Goat - mbudzi
November - mbudzi
Old phone - mbudzi

Samutoko vachida matumbu mu bhucha

Samutoko vakapinda mu butchery, maitengeswa ne mkadzi :: 
                                                                      
Samutoko: munohura here amai?                                                    
Amai:: mati chii mkwasha.                                         
Samutoko: ndat munohura hre amai?                                            
Amai: asimunopenga makambondiona mubhawa hre ini?                                                 
Samutoko: ndiri kutaura hura ho mombe

Kuoma kweChiShona - Romance mu shop

Vamwe amai vakapinda maOK ndokuona Perfume yainzi ROMANCE ndokuichiva, vakakanda mubasket. Vakaona futi mabrugwa echikadzi aive akanaka uye akachipa ndobva vatora one. Vasvika paTill mari yabva yaramba kukwana zvikanzi nemukomana aive paTill, "Amai, kana murikuda zveRomance bvisai bhurugwa tichaye zvinhu". 
Amai vaye vakati, "Watikudini?"

Chinoz - Chamupidigori

Son: Daddy I have got homework?
Chinoz: Taura ndikubatsire!
Son: Hanzi tirikuda maWords anopera na"..gory"
Chinoz: Saka iwewe wanyora kuti chii?
Son: Ndanyora kuti "Gregory, naCategory, .saka kwasara 1.
Chinoz: Ko watadza kungoti "Chamupidigory?"

MuNdebele achitaura Shona

Ndebele people in Harare speak Shona like this :
Zwakatanga pandakaona bana bachitamba panze ku Stungwiza, mumwe wacho so akavha aputa gedhi achita kutora bhora tjo! akavha adhumwa nemhota, bakatanga kuchema zwakandi nzwisa tsitsi vele hai ah. Tikavha tamuridzira song ya Pastor lokhuzeni Charamba iya yekuti puruka puruka puruka mweya unoyera.

Kuumba mutsara ne nyaudzosingwi

Mudzidzisi akati kuvana ndiani anogona kuumba mutsara nenyaudzosingwi chete. Vana vese vakatarisa pasi , Kedu Puro kakasimudza ruoko ndokuti:
"Nyahwa nyahwa, Cheu cheu, bhenengu, pindikiti, gwaa, tsvanzva tsvanzva, mba mba mba,kikiri kikiri, pidigu dhi, fugu, tanyu,werenyu, pfeee,nyaaa, koyi koyi koyi koyi, tsa tsa tsa tsaaaaaa, bwayi bwayi, zvomo, rabada,ziiiiiiii."

Ndotii tezvara vane dzungu

Guys help me! My wife told me kuti vatezvara varikunzwa dzungu saka manje ndoda kuvafonera ndinzwe kuti vari sei. Zvino ndotikudii?

a) "Maswera sei nedzungu renyu?" OR 
b) "Ndanzwa kuti mune dzungu?" OR 
c) "Razopera here dzungu?" kana ndongoti
d) "Ndimika mune dzungu"
Ndotikudii?

Kudzidzira ndebele

Ndiri kudzidzira Ndebele. First lesson:
Here= LA
Sleep= LALA
Sleep here= LALA LA
Sleep there= LALA LE
Listen= LALELA
Listen here = LALELA LA
Sleep over there= LALELA LE
Listen here, sleep over there= LALELA LA LALELA LE!

Wasu - Wachi diskasa football

Mwatambiro andaite bhora ndiri mukomana kana ku world cup ndaisvika ndikazwa nekurumwa ndi Suarez!
Wakazwa ere zvendakaite maMutare paSakubva stadium gore riya Sahwi? Ndakati ndechoo dribbule ball forward ndichinzvenge madefenders kwakubva ndaitwe brought down near the 18 area referee achibva a blowe whistle kwakuti awarde free kick.
Ndakasete ball kwakubva ndatomuka tomuka ndichiteste humidity, ndechoo gwinhe gwinhe leg rangu backwards kuteste strength. Kwakuite release the shot chubhu yechibva yaite goaaaaaal! Skin kwakuite sky high mafans kwakutange ku ganzirana ganzirana paya referee achibva amedze pito nge surprise!!!

Masasi ekupenga: Mitauro yandinogona

Babie ndinotaura 3 ma Languages (mitauro)

  • Shona
  • Rough
  • NeNhema

Maths dzava kuitwa neChiShona - remove brackets

(2x + 3)(x-7)
Bvisa mateya urerutse.
(Remove brackets and simplify)

Cellphone number neChiShona

Sezvo svomhu dzakudzidzwa muchishona vanoda kundibata munondibata panhamba dzangu dzinoti : hapana Nomwe nomwe mbiri nomwe mbiri pfumbamwe hapana nomwe tatu

signature inonzi chii nechiShona?

Ko imi kusazondiudza kuti 'signature' nechiShona inonzi 'bharabhadzoyebvumirano' ?🤫🤫🤫 Lets keep it a secret usasendere vamwe

Get nyambo in your inbox!