Find by tag

fastest modes of comm?

What are the three fastest modes of communication?
  1. internet
  2. telephone
  3. tell-a-zimbo

Indanet

Message kubva kumusha:

"wakaita hako nemosquito net ikozvino haticharumwi asi tanzwa nekurumwa neinda hameno kuti haugoni kutitumirawo indanet here........."

gugula muriwo

One mrng Mike waz given a lunch box by his wife
before going to work. At lunch tym, he opened it and
found plain sadza only, then found a note which read,
'handiti wakaramba kundibatsira kuundura huku uripa
Internet nezuro, hero sadza...gugula muriwo'
Wo downloader soup

Get nyambo in your inbox!