Find by tag

Repu kesi

Pane mumwe murume ange abatwa nemhosva yekurepa mukadzi saka mapurisa aka svika kwaari ndokuti "baba mabatwa nemhosva yerape". 
Murume uya akapindura achiti "murikutaura rape ipi yacho?".
"Muri kutaura rap yarap music, kana kuti rape yarape muriwo kana kuti rape yokurepa
mukadzi?".

Handi nhuwi ini

Mukadzi anga arimu court achibvunzwa kuti atsanangure munhu anga amubata chibharo sezvo ma suspects ese aivemo airamba. Mukadzi ndokuti 'munhu wacho anga arimupfupi, anemhanza, anonhuwa...........' Achiripakati pekutsanangura pakabva panzwika izwi richiti.."pfutseke handinhuwe ini"

kugerwa mahara

Mumwe murume akapinda mubarbershop aine mwana wake mukomana. 
Murume
ndokutanga kugerwa apedza bvaati rega ndimbonotenga nyama ndouya
ndobhadhara ka 1 sara uchigera mwana wangu.
Mwana uya apedza kugerwa
barber aona kuti baba vaya vanonoka kudzoka akabvunza mwana uye kuti
baba vake vainge vanotenga nyama kure zvakadii.
Mukomana uya ndokupindura
kuti "handivazive ini havasi baba vangu. Tangosangana panze zvakanzi
mwanagu handeyi togerwa mahara"

mungwarire matsotsi epa facebook

Pakaita account yakanzi Cristiano Ronaldo pa facebook , nekuda zvinhu ndakaadder as a friend.I then send a message, 'Hie Ronaldo is this really you?'
Then he replied 'yes its me'.Then i replied im one of your fans staying in Zimbabwe .
He then replied, 'IBHO MFANAMI KEEP SUPPORTING ININI BLAZ VAKO VAKADII VAMWE VOSE'

Get nyambo in your inbox!